Technologie

1

fuarý

fuarýmorotaaliz | dodany 1407 dni 16 godzin 55 minut temu | (www.bosatur.com.tr) | Dodaj do obserwowanych obserwuj
Çin Ýthal ve Ýhrac Mallarý Kanton (Canton) Guanzhou Fuarý 1957 yýlýndan beri her yýl Nisan ve Ekim olmak üzere iki ayrý dönemde gerçekleþen Canton Fuarý ve bu yýl Ekim ayý içinde 116'sý düzenlenecek olan, baþka bir deyiþle yarým asrý aþkýn bir zamandýr dünyanýn ticaret hayatýna yön veren, sadece Çinin deðil Asyanýn en büyük fuarýný sunuyoruz sizlere: 116. Çin Ýthalat ve Ýhracat, diðer adý ile Kanton Fuarý... Çin Fuarlarý içinde en önemlisi olarak kabul edebileceðimiz Kanton Fuarý için; BOSA olarak uygun fiyat ve ödeme avantajlarý ile rahatça ziyaret edebilirsiniz.
fuarý

komentarze (0)

dodaj komentarzna tak (1)