Społeczeństwo

1

Jak mądrze wykorzystać studia?

Jak mądrze wykorzystać studia?undertaker10 | dodany 1326 dni 6 godzin 42 minuty temu | (wyzszybieg.pl) | Dodaj do obserwowanych obserwuj
Wła­śnie roz­po­czął się nowy rok aka­de­micki, a co za tym idzie kil­ka­set tysięcy mło­dych ludzi roz­po­czyna swoją przy­godę z uczel­nią wyż­szą. Wielu z nich zasta­na­wia się, co osią­gnie przez te 5 lat, czy będzie to tylko zde­wa­lu­owany dyplom czy może coś wię­cej. Ja pra­gnę powie­dzieć jak zdo­być to coś więcej.
Jak mądrze wykorzystać studia?

komentarze (0)

dodaj komentarzna tak (1)