mistrzu202 mistrzu202 w Spisie od 22.11.2013
dodał linków: 6

najnowszy punkt użytkownika mistrzu202

6

Sofokles

login20111login20111 | dodany 142 dni 14 godzin 34 minuty temu | () | Dodaj do obserwowanych obserwuj
Cho­ciaż i So­fo­kles i Aj­schy­los po­cho­dzi­li z ro­dów ary­sto­kra­tycz­nych, to jed­nak So­fo­kles re­pre­zen­to­wał w swych tra­ge­diach bar­dziej tra­dy­cyj­ny po­gląd teo­lo­gicz­ny, co apro­bo­wa­li ob­sy­pu­ją­cy go na­gro­da­mi wi­dzo­wie. więcej...
Sofokles