Widgety i dodatki

Dzięki naszym widgetom możesz mieć dostęp do linków ze Spisu nie tylko w serwisie Spis.pl - dzięki prostym, dynamicznym listom możesz na swojej stronie czy blogu umieścić listy linków z dowolnej kategorii, dowolnego typu, dowolnego użytkownika lub jego przyjaciół. Z tych samych list możesz korzystać w serwisach Netvibes i iGoogle. Możesz także promować swoje treści w internecie dodając przy nich możliwość szybkiego wrzucenia na Spis i punktowania. Korzystaj z naszych widgetów!

Zobacz też